Κούκουρα Δήμητρα

Βαθμίδα: 
Καθηγήτρια
Τηλέφωνο γραφείου: 
2310-996978
Fax: 
2310 233953
Θέση: 
Τομέας: 
Τομέας Δ: Λατρείας, Χριστιανικής Αγωγής και Εκκλησιαστικής Διοίκησης
Σύντομη Βιογραφία: 

Γνωστικό αντικείμενο : ΟΜΙΛΗΤΙΚΗ
 ΦΕΚ διορισμού : 912/10-11-2009, Γ
 
Η καθηγήτρια Δήμητρα Κούκουρα γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στη Φιλοσοφική και τη Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ. Αποφοίτησε με  άριστα και  συνέχισε τις σπουδές της στη Σορβόννη (Ρaris Ι, Ρaris V) και στο Καθολικό  Ινστιτούτο των Παρισίων, όπου παρακολούθησε μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών στη Γενική Γλωσσολογία, την Κοινωνιογλωσσολογία, τη Βυζα-ντινή Ιστορία, τη  Λειτουργική και την Πατρολογία και έλαβε τέσσερις μεταπτυχιακούς τίτλους. Διδάκτορας αναγορεύτηκε από το Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ.,  Εργάστηκε ως φιλόλογος καθηγήτρια στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΠΣΠΘ) και το 1993  εκλέχτηκε Λέκτορας στο Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ. για το γνωστικό αντικείμενο της Ομιλητικής. Έχει συγγράψει τέσσερις μελέτες σχετικές με το αντικείμενο διδασκαλίας της  (Υφολογικές παρατηρήσεις στα ομιλητικά κείμενα του Αγ. Γρηγορίου του Παλαμά,  Λόγοι Επισκόπων, Ρητορική, Εκκλησια-στική Ρητορική, Σπουδή στη Χριστιανική  Ομιλία) και ικανό αριθμό άρθρων τα οποία δημοσιεύτηκαν στους τόμους :  "Έκκλησία και Γλώσσα - επικοινωνιακή προσέγγιση"  και  "Η θέση της γυναίκας  στην Ορθόδοξη Εκκλησία και άλλα μελετήματα οικουμενικού προβληματισμού", "Το  μήνυμα του Ευαγγελίου. πρόσληψη  - Μετάδοση". Επίσης για τις ανάγκες του  μαθήματος "Εισαγωγή στη Θεολογία" εξέδωσε ομώνυμο διδακτικό εγχειρίδιο. Από το έτος 2004 είναι    ακαδημαϊκός σύμβουλος θεολόγων στο ΔΟΑΤΑΠ. Διετέλεσε επί σειράν ετών διευθύντρια του Τομέα Λατρεία, Χρ. Αγωγής και  Εκκλ. Διοίκησης και από το 2011 μέλος της Επιτροπής Σπουδών του ΑΠΘ. Έχει πλούσια εμπειρία από τους διαχριστιανικούς  διαλόγους στα πλαίσια του  Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών (ΠΣΕ-WCC), όπου κατά τα τελευταία  εικοσοκτώ χρόνια έχει συμμετάσχει με ποικίλες ιδιότητες. Από το 2003  εκπροσωπεί το Οικουμενικό Πατριαρχείο στις Επιτροπές «Πίστις και Τάξις»  (F&O), στη διαρκή επιτροπή και την ολομέλεια, και στην επιτροπή «Εκκλησίες  σε διάλογο» της Διάσκεψης των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (CEC) (2004-2009)  και  από το 2010  στην ακαδημαϊκή επιτροπή του  Elijah Interfaith Institute.  Από  το έτος 2009 εκπροσωπεί το WCC  στη Διοικούσα Επιτροπή του  Global Christian Forum.  Κύρια επιστημονική της ενασχόληση είναι  η μετάδοση του μηνύματος του  Ευαγγελίου στο σύγχρονο κόσμο  και η διερεύνηση των παραγόντων επικοινωνίας που επιδρούν στη μετάδοση και αποδοχή του. Γνωρίζει την Αγγλική, Γαλλική και Ιταλική γλώσσα και κατανοεί την Ισπανική και τη Ρωσική. Είναι μέλος της  επιστημονικής εταιρίας Societas Homiletica και ESWTR.
 
Ώρες Συνεργασίας με τους φοιτητές, Χειμερινό Εξάμηνο 2019-2020:     Τρίτη 12:00-14:00

Κινητό Τηλέφωνο: 
6944-779737