Κουρεμπελές Ιωάννης

Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Τηλέφωνο γραφείου: 
2310-997093
Θέση: 
Τομέας: 
Τομέας Γ: Δογματικής Θεολογίας
Σύντομη Βιογραφία: 

Γνωστικό αντικείμενο : ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ
 ΦΕΚ διορισμού : 492/29-05-2015, Γ
 
Ὁ δρ. Ι. Κουρεμπελὲς γεννήθηκε στὴν Ἀθήνα τὸ 1965 καὶ σπούδασε θεολογία στὰ Παν/μια τῆς Θεσσαλονίκης, Erlangen καὶ Ηeidelberg (Γερμανία). Εἶναι διδάκτορας τοῦ τμήματος Θεολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης (1998) μὲ θέμα διατριβῆς "Ἡ Χριστολογία τοῦ Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ καὶ ἡ σωτηριολογικὴ σημασία της”. Ἔχει διδάξει ὡς καθηγητὴς θεολόγος στὴ μέση ἐκκλησιαστική ἐκπαίδευση. Δίδαξε τὸ ἀντικείμενο "Συμβολική: Διορθόδοξες-Διαχριστιανικές Σχέσεις" στὸ τμῆμα Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας. Εἶναι ἀναπληρωτὴς καθηγητὴς στὸ τμῆμα Θεολογίας τοῦ ΑΠΘ καὶ διδάσκει «Ἱστορία Δογμάτων» καὶ «Δογματικὴ καὶ Συμβολικὴ Θεολογία».
 
ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜΗΝΟ  ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020:  ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ

10.00-12.00 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ).

12.00- 14.00 (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΥΠΟΨ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ)

Τηλέφωνο Σπιτιού: 
2310-580966