Μητροπούλου Βασιλική

Βαθμίδα: 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τηλέφωνο γραφείου: 
2310-997075
Fax: 
2310-997075
Θέση: 
Διευθυντής Δ' Τομέα
Τομέας: 
Τομέας Δ: Λατρείας, Χριστιανικής Αγωγής και Εκκλησιαστικής Διοίκησης
Σύντομη Βιογραφία: 

Γνωστικό αντικείμενο : Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΦΕΚ διορισμού : 338/28-04-2010, Γ
ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 778/20-06-2014, Γ

Η Μητροπούλου Βασιλική  είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδαγωγικών και Διδακτικής  (με έμφαση στις ΤΠΕ) στο Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ. Σπούδασε Ιταλική Φιλολογία και έπειτα Θεολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης όπου και συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές και εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή. Διδάσκει Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, Διδακτική των Θρησκευτικών, την Πρακτική Άσκηση στα πλαίσια της «Διδακτικής του Μαθήματος των Θρησκευτικών», Σύγχρονα Εκπαιδευτικά ζητήματα, Θρησκευτική Αγωγή, Σύγχρονες τάσεις σχεδιασμού και διδακτικής των Θρησκευτικών, Θρησκευτική Αγωγή και Νέες Τεχνολογίες, Διδακτική των Θρησκευτικών με Νέες Τεχνολογίες, Θεωρίες Μάθησης σε τεχνολογικά περιβάλλοντα, Διδακτικές μεθοδολογίες με ενσωμάτωση των ΤΠΕ στα μαθησιακά περιβάλλοντα. Κυριότερες δημοσιεύσεις της είναι: Το εκπαιδευτικό λογισμικό στη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών, εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη, 2008,   «Νέες Τεχνολογίες και Θρησκευτική Αγωγή, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη, 2008, Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης. Εφαρμογή στη Διδακτική πράξη με χρήση Η/Υ, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2009, Jonassen D., Howland J., Marra R. & Crismond D., Υποδείγματα συγγραφής Εργασιών και Βιβλιογραφίας, εκδ. Μέθεξις, Θεσσαλονίκη, 2009, Ουσιαστική μάθηση με την  Τεχνολογία (μετάφραση -  τίτλος πρωτότυπου: Μeaninglful Learning with Technology), εκδόσεις Μέθεξις, Θεσσαλονίκη 2011. Επιμορφώτρια σε σεμινάρια για θεολόγους εκπαιδευτικούς και κληρικούς. Πρόεδρος της Παιδαγωγικής Εταιρίας Ελλάδος – Παράρτημα Μακεδονίας. Συντονίστρια Εντατικού Προγράμματος (ΙΡ) Erasmus με τίτλο «Τhe contribution of religious Education to a Europe of Diversity» που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από 21-31/05/2012. Συντονίστρια της ομάδας εκπαιδευτικών για τον ψηφιακό εμπλουτισμό των ηλεκτρονικών βιβλίων Θρησκευτικών (Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου).

Ώρες Συνεργασίας, Εαρινό εξάμηνο, Ακαδ. έτους 2019-2020: κάθε Τρίτη 11.00 - 13.00 - Γραφείο 04 Ισόγειο.

Τηλέφωνο Σπιτιού: 
2310-328255