Οικονόμου Ελένη

Βαθμίδα: 
Επίκουρη Καθηγήτρια
Τηλέφωνο γραφείου: 
2310-996967
Τομέας: 
Τομέας Β: Εκκλησιαστικής Ιστορίας, Χριστιανικής Γραμματείας, Αρχαιολογίας και Τέχνης
Σύντομη Βιογραφία: 

Γνωστικό αντικείμενο : ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
 ΦΕΚ διορισμού : 338/28-04-2010, ΓΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 865/07-07-2014 Γ

Κινητό Τηλέφωνο: 
6976-276070