Αθανάσιος Στογιαννίδης

Βαθμίδα: 
Επίκουρος Καθηγητής
Τηλέφωνο γραφείου: 
2310-996627
Τομέας: 
Τομέας Δ: Λατρείας, Χριστιανικής Αγωγής και Εκκλησιαστικής Διοίκησης
Ώρες συνεργασίας: 
http://athastog.webpages.auth.gr/ores-synergasias/
Σύντομη Βιογραφία: 

Γνωστικό αντικείμeνο: ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ (1375/31-12-2012 τ.Γ΄)

ΦΕΚ Διορισμού: 608/29-06-2015, Γ
 

Ο Αθανάσιος Στογιαννίδης γεννήθηκε στην Καβάλα το 1977. Σπούδασε Θεολογία στο Τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) απ’ όπου και αποφοίτησε τον Ιούνιο του 1999 με βαθμό «άριστα» (9, 48).
     Κατόπιν συνεχίζοντας τις σπουδές του στο Α.Π.Θ. ειδικεύθηκε στην Παιδαγωγική με σύμβουλο Καθηγητή τον Ιωάννη Κογκούλη, λαμβάνοντας τον αντίστοιχο Μεταπτυχιακό Τίτλο Ειδίκευσης τον Απρίλιο του 2003 με βαθμό «άριστα» (9, 93). Ο τίτλος της μεταπτυχιακής του εργασίας ήταν: «Η διαπροσωπική επικοινωνία στα πλαίσια της καλούμενης μεταμοντέρνας εποχής και η ορθόδοξη χριστιανική αγωγή».
     Παράλληλα πραγματοποίησε ανεξάρτητη τριετή επιστημονική έρευνα (eigenständige Forschungsprojekt) στο Ινστιτούτο Θρησκευτικής Παιδαγωγικής (Institut für Religionspädagogik) του Τμήματος Ευαγγελικής Θεολογίας (Evangelisch-Theologische Fakultät) του Πανεπιστημίου της Βόννης (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn), κατά τα έτη 1999-2002. Η έρευνα αναφερόταν στη σύγκριση θεωριών της παιδείας, που θεμελιώνονται στην ορθόδοξη και στην προτεσταντική παιδαγωγική ανθρωπολογία. Η έρευνα αυτή κατέληξε στη συγγραφή διδακτορικής διατριβής με τίτλο „Bildungstheorien im Vergleich. Eine Untersuchung zum Verhältnis von Evangelischer und Orthodoxer Religionspädagogik“ ( «Σύγκριση θεωριών της παιδείας. Μία έρευνα για τη σχέση ανάμεσα στην Προτεσταντική και την Ορθόδοξη Θρησκευτική Παιδαγωγική»). Η εν λόγω διατριβή εκπονήθηκε με σύμβουλο καθηγητή τον Michael Meyer-Blanck στο Τμήμα Ευαγγελικής Θεολογίας (Evangelisch-Theologische Fakultät) του Πανεπιστημίου της Βόννης (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn). Η διατριβή κρίθηκε με βαθμό „magna cum laude“ (= άριστα), ενώ η προφορική εξέταση (Rigorosum) αξιολογήθηκε με βαθμό „summa cum laude“ (= άριστα με διάκριση). Τον Απρίλιο του 2003 έγινε η αναγόρευση σε διδάκτορα του Πανεπιστημίου της Βόννης.
     Τον Ιούλιο του 2008 αναγορεύθηκε διδάκτορας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αφού υπέβαλε διατριβή με θέμα: «Η  Διδασκαλία των Συμβόλων της Ορθόδοξης Καθολικής Εκκλησίας – Πρωτοβάθμια   και   Δευτεροβάθμια   Εκπαίδευση –». Η Διατριβή αξιολογήθηκε με βαθμό «άριστα». (Σύμβουλος καθηγητή Ιωάννης Κογκούλης).
     Υπηρέτησε, κατόπιν εξετάσεων του ΑΣΕΠ, ως μόνιμος διορισμένος καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τον Σεπτέμβριο του 2006 έως τον Ιανουάριο του 2013. Στις 17 Ιανουαρίου 2013 διορίστηκε στη βαθμίδα του Λέκτορα στο Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο «Σχολική Παιδαγωγική και Διδακτική Μεθοδολογία του Μαθήματος των Θρησκευτικών». (ΦΕΚ Προκήρυξης: 87/5-2-2009 τ. Γ’.  ΦΕΚ Διορισμού: 1375/31-12-2012 τ. Γ’). Στις 06 Ιουλίου 2015 διορίστηκε στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (ΦΕΚ Προκήρυξης: 739/11-06-2014 τ. Γ’.  ΦΕΚ Διορισμού: 608/29-06-2015 τ. Γ’).
      Ο Αθανάσιος Στογιαννίδης είναι κάτοχος του διπλώματος πιάνου καθώς και των πτυχίων Αρμονίας, Αντίστιξης και Φούγκας. Μιλάει δύο γλώσσες, αγγλικά σε επίπεδο Cambridge First Certificate και γερμανικά απταίστως.
     Είναι παντρεμένος με την Αθανασία Παπαευθυμίου και έχουν μία κόρη, την Αμαλία.
     Κυριότερες δημοσιεύσεις του:
1. Leben und Denken. Bildungstheorien zwischen Theosis und Rechtfertigung. Eine Untersuchung zum Verhältnis von Evangelischer und Orthodoxer Religionspädagogik, LIT-Verlag, Münster 2003.   
2. Μεταμοντέρνο και Ορθόδοξη Χριστιανική Αγωγή. Ένας διάλογος με τους Jean François Lyotard, Wolfgang Welsch και Gianni Vattimo, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2003.   
3. Η Διδασκαλία των λατρευτικών συμβόλων της Ορθόδοξης Καθολικής Εκκλησίας. Διδακτική-θεωρητική προσέγγιση με βάση την αναλυτική ψυχολογία, την ερμηνευτική και τη σημειωτική, Θεσσαλονίκη 2 2013.   
4. Μελετήματα Σχολικής Παιδαγωγικής και Διδακτικής του Μαθήματος των Θρησκευτικών. Α’ , Θεσσαλονίκη 2 2013.  
5. Φιλοσοφία της παιδείας και Χριστιανισμός. Μία στοχαστική περιδιάβαση στα ανθρωπολογικά μονοπάτια της ορθόδοξης και της προτεσταντικής θρησκευτικής παιδαγωγικής, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2 2013.

 

Για τις ώρες συνεργασίας επισκεφτείτε τον σύνδεσμο: http://athastog.webpages.auth.gr/ores-synergasias/