Μαρία Ράντζου

Βαθμίδα: 
Επίκουρη Καθηγήτρια
Τηλέφωνο γραφείου: 
2310-996940
Τομέας: 
Τομέας Δ: Λατρείας, Χριστιανικής Αγωγής και Εκκλησιαστικής Διοίκησης
Σύντομη Βιογραφία: 

 
 
Γνωστικό αντικείμενο : ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ (1066/12-12-2011 τ.Γ΄)

ΦΕΚ Διορισμού : 507/03-06-2015, Γ'
 
Ώρες Συνεργασίας:   Προπτυχιακοί φοιτητές: Πέμπτη 12:00- 13:00,     Μεταπτυχιακοί φοιτητές  -  Υπ. Διδάκτορες: Τετάρτη 19:30- 20:30