Μαρία Ράντζου

Βαθμίδα: 
Επίκουρη Καθηγήτρια
Τηλέφωνο γραφείου: 
2310-996940
Τομέας: 
Τομέας Δ: Λατρείας, Χριστιανικής Αγωγής και Εκκλησιαστικής Διοίκησης
Σύντομη Βιογραφία: 

 
 
Γνωστικό αντικείμενο : ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ (1066/12-12-2011 τ.Γ΄)

ΦΕΚ Διορισμού : 507/03-06-2015, Γ'
 
Ώρες Συνεργασίας:    Οι ώρες συνεργασίας της κ. Μαρίας Ράντζου για το χειμερινό εξάμηνο ακ. έτους 2019-2020 διαμορφώνονται ως ακολούθως:
Α) Προπτυχιακοί
Δευτέρα: 11:00- 12:00
Πέμπτη: 12:00- 13:00
Σημείωση: Απαιτείται προηγούμενη ηλεκτρονική επικοινωνία με τη διδάσκουσα (rantzou@theo.auth.gr)
Β) Μεταπτυχιακοί- Υποψήφιοι Διδάκτορες
Τετάρτη: 19:30- 20:30
Σημείωση: Απαιτείται προηγούμενη ηλεκτρονική επικοινωνία με τη διδάσκουσα (rantzou@theo.auth.gr)