Χρήστος Τσιρώνης

Βαθμίδα: 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλέφωνο γραφείου: 
2310996910
Θέση: 
Διευθυντής Ε' Τομέα
Τομέας: 
Τομέας Ε: Ηθικής και Κοινωνιολογίας
Σύντομη Βιογραφία: 

Γνωστικό αντικείμενο :  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ

ΦΕΚ διορισμού : 602/12-05-2014, Γ
1937/09-09-2015, Β, αλλαγή γνωστικού αντικειμένου