Σιάσος Λάμπρος

Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Τηλέφωνο γραφείου: 
2310-996958
Fax: 
2310-996958
Θέση: 
Τομέας: 
Τομέας Γ: Δογματικής Θεολογίας
Σύντομη Βιογραφία: 

Γνωστικό αντικείμενο : ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
 ΦΕΚ διορισμού : 32/14-02-2003, ΝΠΔΔ
 
Ο Λάμπρος Χρ. Σιάσος γεννήθηκε στο Κ. Κεράσοβο Μεσολογγίου το 1952 από γονείς γεωργούς. Μετά τις σπουδές του στη Θεολογική Θεσσαλονίκης, πραγματοποίησε για πέντε χρόνια ειδικές σπουδές αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας στη Σορβόνη, υπό τον καθηγητή P. Hadot. Το 1983 υποστήριξε στο Παρίσι τη φιλοσοφική διατριβή του για τη Στοιχίωσι θεολογική του Πρόκλου, και το 1984 τη θεολογική του διατριβή στη Θεσσαλονίκη για τη συγκριτική γνωσιολογία Αρεοπαγιτικών και Πρόκλου. Από το 1985 διδάσκει στο Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ. Ιστορία της Φιλοσοφίας και επιλεγόμενα μαθήματα Συγκριτικής θεολογίας και φιλοσοφίας.