Στράτου Αικατερίνη

Βαθμίδα: 
Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό
Τηλέφωνο γραφείου: 
2310-996976
Τομέας: 
Τομέας Ε: Ηθικής και Κοινωνιολογίας
Τηλέφωνο Σπιτιού: 
2310-662755