Μεταπτυχιακές Σπουδές

 

Το ΜΠΣ του Τμήματος Θεολογίας αποσκοπεί στο να πραγματοποιεί έρευνα και να προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στο επιστημονικό πεδίο της Θεολογίας και της μελέτης της θρησκείας και του πολιτισμού. Πιο συγκεκριμένα σκοπός του Προγράμματος είναι η προαγωγή της εξειδικευμένης γνώσης και η ανάπτυξη υψηλού επιπέδου έρευνας στην επιστήμη της Θεολογίας και τις εφαρμογές της στην εκπαίδευση, την εκκλησία και την ευρύτερη κοινωνία, με ιδιαίτερη έμφαση στην Ορθόδοξη Θεολογία. Ειδικός του στόχος είναι να προετοιμάσει, πρώτο, τους μελλοντικούς θεολόγους εκπαιδευτικούς που θα στελεχώσουν τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, δεύτερο, θεολογικά καταρτισμένους κληρικούς που θα στελεχώσουν την Εκκλησία, τρίτο, στελέχη για διάφορους πολιτιστικούς και εκκλησιαστικούς οργανισμούς και τέταρτο, τους μελλοντικούς επιστήμονες που θα ασχολούνται με τη μελέτη αφενός της χριστιανικής θεολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην Ορθόδοξη Θεολογία και παράδοση και τον οικουμενικό της ρόλο, και αφετέρου της Θρησκείας και του Πολιτισμού.

Το Π.Μ.Σ. διασφαλίζει τις προϋποθέσεις, ώστε οι απόφοιτοί του να μπορούν να στελεχώσουν επάξια τις Ορθόδοξες Αυτοκέφαλες Εκκλησίες, τα διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τις ειδικές υπηρεσίες του ελληνικού δημοσίου. Επίσης, να μπορούν να διδάσκουν σε κύκλους μαθημάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμορφωτικών σεμιναρίων με στόχο την επιμόρφωση ή την εξοικείωση των εκπαιδευομένων σε θέματα πολιτισμού, θρησκείας και κοινωνίας.

Το Π.Μ.Σ. προσφέρει τις εξής ειδικεύσεις: I. Βιβλικών Σπουδών - Βιβλικής και Πατερικής Γλώσσας, Ιστορίας, Γραμματείας, Αρχαιολογίας και Τέχνης, Δογματικής, Ιστορίας της Φιλοσοφίας και Οικουμενικής Θεολογίας, Ηθικής, Κοινωνιολογίας και Σπουδής της Θρησκείας, Πρακτικής θεολογίας.

Οι ειδικεύσεις αυτές έχουν επίσης ως σκοπό την ανάπτυξη των κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για σπουδές διδακτορικού επιπέδου και για ερευνητική δραστηριότητα στα περιγραφόμενα επιστημονικά πεδία.

 

Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Θεολογία και Πολιτισμός» του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης     17-9-2018    (pdf)