Εκδόσεις

Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Θεολογίας

Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Θεολογίας (Ηλεκτρονική Μορφή)

Η Επιστημονική Επετηρίδα λειτούργησε για περισσότερα από πενήντα χρόνια στην ενιαία αρχικά Θεολογική Σχολή ως το επιστημονικό βήμα όχι μόνο των καθηγητών της αλλά και των νέων διδακτόρων και όλου του διδακτικού προσωπικού. Παλαιότερα μάλιστα, που το Πανεπιστήμιο διέθετε περισσότερα χρήματα για τις επετηρίδες των σχολών, υπήρχε η δυνατότητα εκδόσεως σε παραρτήματα διδακτορικών διατριβών, καθώς και διατριβών επί υφηγεσία ή άλλων επιστημονικών μελετών.

Μετά το νόμο 1268/82 και το χωρισμό της Σχολής τα δύο τμήματα που προήλθαν συστεγάζονταν σε μία κοινή επετηρίδα μέχρι το 1989. Από το 1990 το Τμήμα Θεολογίας εκδίδει τη δική του κατ' έτος επετηρίδα. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν κυρίως τα μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος, καθηγητές άλλων Τμημάτων και άλλοι θεολόγοι επιστήμονες, εξάπαντος διδάκτορες θεολογίας. Τα κείμενα κρίνονται από τριμελή επιστημονική επιτροπή.

Την ευθύνη της επετηρίδας έχουν οι καθηγητές Ανέστης Κεσελόπουλος, Χρυσόστομος Σταμούλης και Παναγιώτης Παχής.

Παρά τις οικονομικές δυσκολίες και τον περιορισμό των σελίδων κάθε τόμου, που αυτές συνεπάγονται, το Τμήμα Θεολογίας καταβάλλει κάθε προσπάθεια για συνέχιση της έκδοσης της επετηρίδας, που κυκλοφορείται σε 1000 περίπου αντίτυπα και πηγαίνει στις σπουδαιότερες θεολογικές και εκκλησιαστικές βιβλιοθήκες όλου του κόσμου. Παράλληλα κάθε τόμος της επετηρίδας αφιερώνεται στους καθηγητές που αποχωρούν κάθε χρόνο από την ενεργό υπηρεσία. Έτσι η επετηρίδα γίνεται μέσον και τρόπος τιμητικής προσφοράς, όπου συνάδελφοι και φίλοι αφιερώνουν τιμητικά μελέτες τους προς ομότιμους και αποχωρούντες συναδέλφους.