Γραμματεία Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.

 

Η Γραμματεία του Τμήματος στεγάζεται στον πρώτο όροφο του κτιρίου της Σχολής και δέχεται τους φοιτητές κατά τις εργάσιμες ημέρες, ώρα 12:00-13:00 μμ., από τις θυρίδες.
Η Γραμματέας του Τμήματος προΐσταται του προσωπικού της Γραμματείας και είναι υπεύθυνη για την εύρυθμη λειτουργία της. Ενημερώνει τα συλλογικά όργανα και κάθε ενδιαφερόμενο για την ισχύουσα νομοθεσία και τα νομικά και διοικητικά θέματα που προκύπτουν.

Η  Γραμματεία διαθέτει το παρακάτω προσωπικό:

  •     Γραμματέας: κ. Ζαχαρένια (Ρένια) Συμεωνίδου
  •     Υπάλληλοι:  κ. Χρυσάνθη Κατσαρού,  κ. Σοφία Τοπχαναλή, κ. Διονυσία Χατζή.

Τηλέφωνα επικοινωνίας

  • Προπτυχιακά Θέματα: κ. Σοφία Τοπχαναλή,  τηλ.  2310-996983
  • Μεταπτυχιακά θέματα:  κ. Χρυσάνθη Κατσαρού, τηλ.   2310-996982
  • Διδακτορικά: κ. Σοφία Τοπχαναλή, τηλ. 2310-996981
  • ΕΚΜΣ - Μεταδιδακτορικά:  κ. Διονυσία Χατζή  τηλ. 2310-991308
  • Γραμματέας Τμήματος: κ. Ζαχαρένια (Ρένια) Συμεωνίδου
  • Fax: 2310-996991

Διεύθυνση

Τμήμα Θεολογίας, Θεολογική Σχολή,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
54124, Θεσσαλονίκη

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

info@theo.auth.gr

info-islam-studies@theo.auth.gr