Φοιτητές

Στην κατηγορία αυτή συγκεντρώνονται ορισμένοι σύνδεσμοι που αφορούν κυρίως τους φοιτητές του Τμήματος όσον αφορά τη φοιτητική ζωή και τις διάφορες παροχές και δραστηριότητες που προσφέρονται σήμερα στο Α.Π.Θ.