Καλωσήρθατε!

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η ιστοσελίδα μας σκοπό έχει να πληροφορήσει τους επισκέπτες της για το ιστορικό του Τμήματός μας, τη χωροταξική δομή και τη διοίκησή του, καθώς και τη διάρθρωσή του στους επιμέρους Τομείς, στους οποίους καταμερίζεται ένας μεγάλος αριθμός γνωστικών αντικειμένων. Όσον αφορά την επιστημονική στελέχωση του τμήματος, η ιστοσελίδα περιλαμβάνει μια παρουσίαση των μελών του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού με τα ενδιαφέροντα και την εκπαιδευτική-ερευνητική δραστηριότητα του καθενός. Εδώ μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να ενημερωθεί για τα προγράμματα σπουδών, προπτυχιακό και μεταπτυχιακό, τις επιστημονικές δραστηριότητες του Τμήματος, την οργάνωση της βιβλιοθήκης, αλλά και τη νησίδα Πληροφορικής του Τμήματος.

Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημερομηνία
Σεμινάριο για φοιτητές του ΑΠΘ με θέμα "Comparing genocide and Mass atrocities" 24/11/18
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης στο ΠΜΣ 21/11/18
Αναπλ. Καθηγητής κ. Υφαντής - Ανακοίνωση 20/11/18
Επιστημονικό Συνέδριο - ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ 15/11/18
Αναπλ. Καθηγήτρια κ. Αμοιρίδου - Ανακοίνωση 15/11/18
Επισκέπτες Καθηγητές με το Πρόγραμμα Erasmus+ στα Μεταπτυχιακά Μαθήματα των Αναπλ. Καθηγητών Γλ. Χατζούλη και Ηλ. Ευαγγέλου 13/11/18
Επικ. Καθηγητής κ. Τσιρώνης - Μεταπτυχιακό Μάθημα 09/11/18
Mαθήματα Περσικών 08/11/18
Εισαγωγή στην τέχνη της Αγιογραφίας 07/11/18
Αναθεωρημένη έκδοση ωρολογίου προγράμματος Ε.Κ.Μ.Σ. 06/11/18
Αναπλ. Καθηγήτρια κ. Ευαγγελία Αμοιρίδου - Ανακοινώσεις 05/11/18
Εξέταση του υποχρεωτικού μαθήματος 207 - Πληροφορική και Θεολογία 05/11/18
Υποστήριξη Μεταδιδακτορικής Έρευνας - κ. Φώτιος Αποστολός 05/11/18
Τετραήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή - Κωνσταντινούπολη - Πριγκηπόνησσα 02/11/18
Αναπλ. Καθηγήτρια κ. Παπαγεωργίου - Μεταπτυχιακά Μαθήματα 02/11/18

Σελίδες