Καλωσήρθατε!

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η ιστοσελίδα μας σκοπό έχει να πληροφορήσει τους επισκέπτες της για το ιστορικό του Τμήματός μας, τη χωροταξική δομή και τη διοίκησή του, καθώς και τη διάρθρωσή του στους επιμέρους Τομείς, στους οποίους καταμερίζεται ένας μεγάλος αριθμός γνωστικών αντικειμένων. Όσον αφορά την επιστημονική στελέχωση του τμήματος, η ιστοσελίδα περιλαμβάνει μια παρουσίαση των μελών του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού με τα ενδιαφέροντα και την εκπαιδευτική-ερευνητική δραστηριότητα του καθενός. Εδώ μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να ενημερωθεί για τα προγράμματα σπουδών, προπτυχιακό και μεταπτυχιακό, τις επιστημονικές δραστηριότητες του Τμήματος, την οργάνωση της βιβλιοθήκης, αλλά και τη νησίδα Πληροφορικής του Τμήματος.

Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημερομηνία
Δ΄ Επιστημονική Ημερίδα Μεταπτυχιακή Έρευνα στον Τομέα Εκκλησιαστικής Ιστορίας, Χριστιανικής Γραμματείας, Αρχαιολογίας και Τέχνης 17/05/19
Μεταπτυχιακές Σπουδές - Δήλωση διπλωματικής εργασίας 17/05/19
Αναγόρευση σε επίτιμο διδάκτορα του Δρ. κ. Αλεξάνδρου Παπαδερού 16/05/19
42 Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά & Προπτυχιακά 16/05/19
Προκήρυξη νέων θέσεων στο Δ.Μ.Σ. στη «Γλωσσολογία» και στο Δ.Μ.Σ. στις Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές από το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. 16/05/19
Επιστημονικό Συνέδριο - Fake News & Εκκλησία 13/05/19
Επιστημονικό Περιοδικό Τμήματος Θεολογίας Synthesis 09/05/19
Χορήγηση Υποτροφιών 09/04/19
Παράταση της θητείας του Προέδρου του Τμήματος Θεολογίας κ. Παναγιώτη Σκαλτσή 03/04/19
Ηλεκτρονικό Περιοδικό Synthesis 26/03/19
Ανάδειξη Διευθυντών Εργαστηρίων - Ορισμός Εφορευτικών Επιτροπών 14/03/19
Ενημέρωση Προγράμματος ΙΚΥ - ΕΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ AEI - Ενδιάμεσο Τελικό Παραδοτέο 05/03/19
Υποβολή αιτήσεων Erasmus+ για Σπουδές ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 13/02/19
Aνάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Αγιογραφίας-Εκκλησιαστικής Μικροτεχνίας και Συντήρησης Έργων Τέχνης 27/01/19
2η Προκήρυξη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών - Οδηγίες για την Έκδοση Επιστολής από τον ΕΛΚΕ 24/01/19

Σελίδες