Administrative Structure

Members of General Assembly of the School 2019-2020

President :  P. Skaltsis
Vice President : C. Atmatzidis

Professors :
Ch. Arampatzis, C. Atmatzidis, F. Ioannidis, V. Kalliakmanis, A. Koltsiou-Nikita, D. Koukoura, I. Kourempeles, I. Mourtzios, Andreas Nanakis, Bishop Arkalochori Kastelli and Viannou,
N. Papageorgiou,  P. Pachis,  L. Siasos, P.Skaltsis, C. Stamoulis, S. Tsompanidis, P. Yfantis.

Associate Professors :
E. Amoiridou, D. Valais, M. Goutzioudis, E. Evangelou, A. Ziaka, N. Maghioros, B. Mitropoulou-Mourca, C. Tsironis., G. Chatzouli.

Assistant Professors:
T. Galanis, Ant. Kyriatzi, N. Myridis, E. Economou, P. Panagiotopoulos, M. Rantzou,  A. Stogiannidis.

STLS: E. Anastasiou, Aik. Mpraniotou.