Administrative Structure

Members of General Assembly of the School 2020-2021

President :  N. Maghioros
Vice President : E. Amoiridou

Professors :
Ch. Arampatzis, C. Atmatzidis, F. Ioannidis, f. V. Kalliakmanis, A. Koltsiou-Nikita, I. Kourempeles, I. Mourtzios, Andreas Nanakis - Bishop Arkalochori Kastelli and Viannou, N. Papageorgiou,  P. Pachis, P.Skaltsis, C. Stamoulis, S. Tsompanidis, D. Valais, P. Yfantis.

Associate Professors :
E. Amoiridou M. Goutzioudis, E. Evangelou, A. Ziaka, N. Maghioros, B. Mitropoulou-Mourca, C. Tsironis, G. Chatzouli.

Assistant Professors:
T. Galanis, Ant. Kyriatzi, N. Myridis, E. Economou, P. Panagiotopoulos, M. Pyrovolaki, M. Rantzou,  A. Stogiannidis.

STLS: E. Anastasiou, Aik. Mpraniotou.