Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 για το ΠΠΣ και για την ΕΚΜΣ του Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. - ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ