ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ, ακ. έτους 2019-2020 / ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ