ΠΡΟΣΟΧΗ - Αλλαγή μέρας και ωρών κατατακτηρίων εξετάσεων ΕΚΜΣ

 
Αγαπητές/οί κκ. υποψήφιοι
Σας ενημερώνουμε για την αλλαγή ωρών και ημέρας διεξαγωγής των κατατακτηρίων εξετάσεων της ΕΚΜΣ για λόγους ανωτέρας βίας και ασφάλειάς σας, με ομόφωνη απόφαση της Αρμόδιας Αρχής, η οποία διαμορφώνεται ως εξής:
 
Τρίτη 03 Δεκεμβρίου: ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ, από 09:00 έως 12:00,  Αμφιθέατρο Β (2ος όροφος κτήριο Θεολογικής Σχολής)
Τρίτη 03 Δεκεμβρίου: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, από 14:00 έως 17:00,  Αμφιθέατρο Β (2ος όροφος κτήριο Θεολογικής Σχολής)
Τετάρτη 04 Δεκεμβρίου: ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ από 10:00 έως 13:00, Αμφιθέατρο Β (2ος όροφος κτήριο Θεολογικής Σχολής)

Τα μέλη της Επιτροπής Κατατακτηρίων, σε περίπτωση που έχουν προγραμματισμένες δημόσιες υποστηρίξεις, παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την τροποποίησή τους.

Εκ μέρους του Προέδρου του Τμήματος
Kαθηγητή κ. Παναγιώτη Σκαλτσή