Αποτελέσματα Επιλογής Πρακτικής Άσκησης-ΕΣΠΑ Τμήματος Θεολογίας 2019-2020 και πρώτη συνάντηση