Εξετάσεις επιλεγομένων μαθημάτων του κ. Στ. Τσομπανίδη (και του κοινού με τον κ. Ν. Μαγγιώρο)