Εξετάσεις Μαθήματος "Εισαγωγή στην Ηθική" 7ου Εξαμήνου

 
Οι εξετάσεις του μαθήματος "Εισαγωγή στην Ηθική" (7ο Εξάμ.) θα είναι προφορικές και θα γίνουν την Παρασκευή 31/1/2020 στο γραφείο 325 (3ος όροφος). Οι δηλώσεις για την ώρα εξέτασης θα γίνονται στο ίδιο γραφείο (γραμματέας κ. Ι. Μπουζιανάς)

Ύλη Μαθήματος: α. Βιβλίο Γ. Μαντζαρίδη, "Χριστιανική Ηθική Ι", έκδ. 2015, σελ. 13-228.
               β. Κείμενο αγ. Νικολάου Καβάσιλα, "Περί της εν Χριστώ ζωής", Λόγος Α΄