Εξετάσεις Επιλεγόμενου Μαθήματος "Σύγχρονη Επιστήμη και Ορθόδοξη Θεολογία"

 
Οι εξετάσεις του μαθήματος "Σύγχρονη Επιστήμη και Ορθόδοξη Θεολογία" θα πραγματοποιηθούν προφορικά την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2020 το πρωί στο γραφείο 325 (3ος όροφος).

Ύλη Μαθήματος: Βιβλίο Peter Harrison, Η Πτώση και η ανάδυση της Επιστήμης, μετάφρ. Κ. Τάκης, Ροπή, Θεσσαλονίκη 2016