ΣΝΕΓ - Εξετάσεις ελληνικής γλώσσας αλλοδαπών φοιτητών ΑΠΘ -Φεβρουάριος 2020