πρωτ. Καθηγητής Β. Καλλιακμάνης - «Σύγχρονες Βιοηθικές αντιλήψεις και Χριστιανική ανθρωπολογία»