Επανένταξη στην καθημερινότητα

 

Οδηγίες για χρήση μάσκας (jpeg)

Χρήσιμες πληροφορίες (jpeg)

 

Από το ιατρείο εργασίας
Αποστέλλονται οδηγίες σε ταμπλώ για εύκολη κατανόηση
Ελπίζω όλοι να είστε καλά
Ευχαριστώ

Dr.Md. Μαρία Κοκκόλη

Ιατρός Εργασίας