Πρακτική Άσκηση

7-10-2020    ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΜΑ ΙΚΑ  (pdf)
 

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 2017-2018 και Πρώτη Συνάντηση (doc)
 

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΑΠΘ, ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

Το Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ. έχει θεσμοθετήσει με απόφαση της ΓΣ και συνακόλουθα έχει εντάξει στο Πρόγραμμα Σπουδών του την Πρακτική Άσκηση Φοιτητών/τριών σε σχολικές μονάδες, ενορίες, Μητροπόλεις, κοινωνικά ιδρύματα, δίκτυα, Ο.Τ.Α. και Μ.Κ.Ο.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση».

Η Πρακτική Άσκηση είναι θεσμοθετημένη στο Τμήμα Θεολογίας, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αρ. 357/07-05-2009 και έχει κωδικό μαθήματος 999.

Η Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Θεολογίας είναι μάθημα επιλογής, αντιστοιχεί σε δέκα(10)ECTS, έχει διάρκεια δύο(2)μήνες και είναι πλήρους απασχόλησης.

Στο πλαίσιο αυτό έχει αναπτυχθεί ένα ευρύτατο δίκτυο συνεργασίας του Τμήματος με τον εκπαιδευτικό κόσμο, με κληρικούς και λαϊκούς που προσφέρουν στο λατρευτικό και διακονικό έργο της Εκκλησίας, καθώς και με κοινωφελείς οργανισμούς στη Θεσσαλονίκη και άλλων πόλεων της Ελλάδας. Οι φοιτητές/τριες στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την κατεύθυνση της Πρακτικής τους μεταξύ των τριών προσφερομένων επιλογών:

    α. Πρακτική Άσκηση στη  Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση β. Πρακτική Άσκηση ποιμαντικού  έργου σε ενορίες  και Μητροπόλεις και γ. Πρακτική Άσκηση κοινωνικού έργου στην Εκκλησία, στους  Ο.Τ.Α. και σε Μ.Κ.Ο.
       Στόχος της Πρακτικής είναι η άσκηση των φοιτητών/τριων στις πραγματικές συνθήκες εργασίας των συνεργαζόμενων φορέων και η ολόπλευρη συμμετοχή τους στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση του παρεχόμενου έργου. Η διεπιστημονική προοπτική, η έμφαση σε καινοτόμες δράσεις, η συνεχής ανατροφοδότηση και επικοινωνία μεταξύ των φοιτητών/τριων, των εργαζομένων και των φορέων καθώς και των καθηγητών του Τμήματος Θεολογίας βρίσκονται στο επίκεντρο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού της Π.Α.. Όπως έχουμε κατ’ επανάληψη περιγράψει με τον πιο επίσημο τρόπο στις παρουσιάσεις και στην αξιολόγηση του Τμήματός μας η Π.Α. εντάσσεται σε ένα πλαίσιο εκσυγχρονισμού και εκπαιδευτικής καινοτομίας με μακρόχρονο σχεδιασμό και με συγκροτημένη εκπαιδευτική στρατηγική με άμεσα αποτελέσματα την επαγγελματική στήριξη των φοιτητών/τριων, την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού έργου του Τμήματος Θεολογίας και τη συνεργασία με την Τοπική κοινωνία και τους φορείς της.
       Επιστημονικά Υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης για το Τμήμα Θεολογίας είναι ο επ. καθ. κ. Χρήστος Τσιρώνης. Υπεύθυνοι-επόπτες καθηγητές είναι ο π. Βασίλειος Καλλιακμάνης (Ενοριακό έργο), Β. Μητροπούλου (σχολικές μονάδες) και η Ν. Παπαγεωργίου (κοινωνικό έργο).
 
Κριτήρια Επιλογής Φοιτητών/τριών
Οι φοιτητές/φοιτήτριες που επιλέγονται για  την Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Θεολογίας θα πρέπει να είναι:
1. Στο 8ο Εξάμηνο των Σπουδών τους είτε επί πτυχίω (εάν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από τους φοιτητές του 8ου Εξαμήνου ώστε να συμπληρωθεί ο αριθμός των θέσεων που δικαιούται το Τμήμα)
2. Σε ηλικία που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις απόκτησης των δεξιοτήτων που προσφέρει η Πρακτική Άσκηση (προτεραιότητα έχουν οι νεότεροι/νεότερες σε ηλικία)
3. Σε όσους πληρούν τα παραπάνω, τα επιπλέον κριτήρια είναι:
Α. Αριθμός περασμένων μαθημάτων: x 10 (max 500)
Β. Μέσος Όρος Βαθμολογίας: x 20 (max 200)
Γ. Συναφή μαθήματα με την κατεύθυνση επιλογής : x 150 ή 100 (max 300)

Ως συναφή λογίζονται τα μαθήματα:
α. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (προσμετρώνται τα 2 από τα 3)
404 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική
608 Διδακτική του μαθήματος των Θρησκευτικών και ΤΠΕ
704 Κατηχητική και Χριστιανική Παιδαγωγική 
β. ΕΝΟΡΙΑ (προσμετρώνται τα 2 από τα 3)
504 Ποιμαντική Θεολογία
503 Λειτουργική
704 Κατηχητική και Χριστιανική Παιδαγωγική
γ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ (προσμετρώνται και τα 3)
306 Κοινωνιολογία και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
405 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία της Θρησκείας
604 Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού.

Τα κριτήρια είναι σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του ΑΠΘ.
Μετά από συζήτηση εγκρίνονται ομόφωνα τα προαναφερόμενα κριτήρια και αποφασίζεται να αποσταλούν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΑΠΘ.

Αίτηση Συμμετοχής (pdf)

Έναρξη Αιτήσεων (pdf)

Κριτήρια Επιλογής Φοιτητών  (με εφαρμογή για τα ακαδ. έτη 2015-2016 και 2016-2017).pdf

Κριτἠρα Επιλογής Φοιτητών  (σε ισχύ από τον κύκλο Πρακτικής Άσκησης 2017-2018) (pdf)

Φορείς Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Θεολογίας (doc)
 
Αποτελέσματα Επιλογής Φοιτητών/Φοιτητριών (αρχικό)
 
Αποτελέσματα Επιλογής Φοιτητών/Φοιτητριών (τελικό)