Απάντηση του Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ στην ανακοίνωση της ΠΕΘ