Έναρξη μαθημάτων του Καθηγητή κ. Παναγιώτη Σκαλτσή