Έναρξη του μαθήματος Καινή Διαθήκη Ι – Α΄ εξάμηνο

 

Το μάθημα του κ. Μ. Γκουτζιούδη: Καινή Διαθήκη Ι: Εισαγωγή, ιστορία και πολιτισμός της εποχής της Καινής Διαθήκης αρχίζει την Τρίτη 13 Οκτωβρίου στις 12:00. Το μάθημα θα διεξάγεται διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Skype for Business. Οι φοιτητές για να το παρακολουθούν θα πρέπει να συνδέονται κάθε φορά σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματος στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/moschosg/I476YSQM