Ανακοινώσεις Διατμηματικών Μαθημάτων Ξένων Γλωσσών του ΚΔΞΓ ακαδ. έτους 2020-2021

Σας επισυνάπτουμε τις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ για την πραγματοποίηση των Διατμηματικών μαθημάτων που διοργανώνει
το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών του ΑΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021:
1) «Συγγραφή ακαδημαϊκών εργασιών στη γερμανική γλώσσα» -Academic Writing in the German language
2) Γερμανικά Α1
3) Γερμανικά Α2
4) Γερμανικά Β1
5) «Γερμανική τεχνική ορολογία αποκλειστικά και μόνο σε προπτυχιακούς φοιτητές/-ήτριες των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής»
6) «Προετοιμασία φοιτητών για συμμετοχή σε πρόγραμμα ERASMUS+ σε γαλλόφωνα Πανεπιστήμια»
7) Ιταλικά Α1
8) Ρωσικά Α1 και
9) Ρωσικά Α2
 

Επισημαίνουμε ότι οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ έχουν αναρτηθεί και
στον ιστοχώρο του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών Α.Π.Θ. (www.lance.auth.gr)