Ανακοίνωση για την διαδικτυακή διδασκαλία του επιλεγομένου μαθήματος "Θεία Λατρεία και Οικολογία"