Ανακοίνωση του Καθηγητή κ. Παναγιώτη Σκαλτσή για τους φοιτητές του Ε' Εξαμήνου

Η Άσκηση Λειτουργικής της Πέμπτης, 11:00-13:00, θα γίνεται διαδικτυακά. 

Ο υποψήφιος Διδάκτορας π. Δημήτριος Μπίκας θα συνεχίσει να διδάσκει ό,τι σχετίζεται με την Άσκηση αυτή που είναι υποχρεωτική.

Θα χρησιμοποιείται πλέον το πρόγραμμα skype for business. Έχει σταλεί σχετικό ενημερωτικό  email.
 

Παναγιώτης Σκαλτσής