Πρυτανικές αρχές: Το Α.Π.Θ. κλειστό 16 και 17 Νοεμβρίου