Θερινά μαθήματα γερμανικής γλώσσας

Θερινά μαθήματα γερμανικής γλώσσας (από 23 Αυγούστου έως τέλος Σεπτεμβρίου) επιπέδου από A1.1 ως B1.3, σε χαμηλές τιμές για φοιτητές.

Τα μαθήματα είναι ανοιχτά για φοιτητές από όλο τον κόσμο (με έγκυρη φοιτητική κάρτα).

Πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα μπορούν να αντληθούν από το σύνδεσμο: www.skb.tu-berlin.de/contao/index.php/en/intensive-courses-sose-2021.html

Το κόστος των μαθημάτων είναι αναρτημένο στο σύνδεσμο: https://www.skb.tu-berlin.de/contao/index.php/en/terms-and-prices.html

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν (με σύνδεση μέσω zoom) στο ηλεκτρονικό γραφείο πληροφοριών του Technical University Berlin στις 9 Αυγούστου μεταξύ 11:30 π.μ. και 12:30 μ.μ. ώρα Ελλάδας (10:30-11:30 π.μ. ώρα Γερμανίας). Ο σχετικός σύνδεσμος βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.skb.tu-berlin.de/contao/index.php/en/skb.html.