ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θρησκεία, Γεωπολιτική και Διεθνής Ασφάλεια» (Religion, Geopolitics and Global Security)