Ανακοίνωση σχετικά με τις Αιτήσεις Υποψηφιότητας για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»