ΧΡ. ΜΟΡΦ. ΙΔΡΥΜΑ ΖΟΛΩΤΑ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2020-2021