Πρόσκληση χορήγησης δύο μεταπτυχιακών υποτροφιών στη Γαλλία για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022