Οδηγίες για την εξέταση του μαθήματος (109) "Εκκλησιαστική Ιστορία Ι"