Εξετάσεις ελληνικής γλώσσας ΣΝΕΓ αλλοδαπών φοιτητών ΑΠΘ_Σεπτεμβρίου 2021 - Ανακοινοποίηση