Δυνατότητα σπουδών ενός εξαμήνου στο Stockton University των ΗΠΑ

 

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων (http://international-relations.auth.gr/el/node/2242) έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με τη δυνατότητα σπουδών έως πέντε (5) μεταπτυχιακών φοιτητών του Α.Π.Θ. στο Stockton University των ΗΠΑ για το εαρινό εξάμηνo του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου, 2021, στις 12:00 το μεσημέρι. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά μαζί με  τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο email του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων (internat-rel@auth.gr).

 

Αίτηση (docx)