Πρόσκληση για συμμετοχή στο International Interdisciplinary Conference “Education and Culture in Contemporary Society”

 

Πανεπιστήμιο “Fan S. Noli” of Korce της Αλβανίας

Πρόσκληση για συμμετοχή στο International Interdisciplinary Conference “Education and Culture in Contemporary Society”, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 5-6 Νοεμβρίου 2021 δια ζώσης ή διαδικτυακά.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 15η Σεπτεμβρίου 2021.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από την ιστοσελίδα: https://www.sociology.al/en/conferences/call-papers